Inschrijvingsfiche

  Datum inschrijving:
  Uw kantoor:
  Tel:
  Uw contactpersoon:

   


   
  Kandidaat, hierna de “kandidaat”, verklaart dat de hierboven en op de cv in bijlage vermelde gegevens correct zijn en verbindt er zich toe alle veranderingen aan deze gegevens onmiddellijk aan CTRL-F NV mee te delen. De kandidaat heeft de privacy policy van CTRL-F NV bij registratie gelezen en begrepen. Hij bevestigt hierbij dat de verzamelde persoonsgegevens door CTRL-F NV en haar verbonden ondernemingen kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De kandidaat geeft hierbij toestemming aan CTRL-F NV om referenties te nemen bij vorige werkgevers die de kandidaat vermeldde op zijn cv of op het invulformulier.
   
  Ik wens op de hoogte gebracht worden via:

  De kandidaat geeft hierbij expliciet de toestemming om referenties op te nemen zodat het werving en selectie kantoor CTRL-F persoonlijke ervaringen kan inwinnen bij derden.
  De kandidaat geeft toestemming om deze informatie bij volgende ondernemingen in te winnen:
   
  Gedaan te Locatie op door CTRL-F NV

   

   
  Uw handtekening: