Deze pagina werd automatisch aangepast door een vertaalmachine. Onze excuses voor mogelijke typefouten!

2024-02-27

ICT Verantwoordelijke

38 uren per week
ICT & Internet
a1WS80000004jgEMAQ
Referentie: a1WS80000004jgEMAQ
Laura Vermeulen
laura.vermeulen@houseofhr.com
a1WS80000004jgEMAQ
005S8000001TGyTIAW

Aanbod

Functie

Als ICT verantwoordelijke ben je verantwoordelijk van het hele ICT beleid op: je vertaalt de ICT noden van het bedrijf naar concrete projecten, je leidt en coördineert de hele IT afdeling zodat alle geleverde producten en diensten kwalitatief en kwantitatief voldoen aan de eisen van de verschillende afdelingen en vestigingen van de groep Opstellen en vorm geven van het ICT beleid: ?Brengt beleidsvoorstellen en adviezen uit op vlak van ICT, in functie van de realisatie van de doelstellingen van het bedrijf en de verschillende afdelingen. ?Zorgt voor de vertaling van het ICT beleid in korte (operationele) en lange (strategische) termijnplannen. Leiding geven: ?Geeft leiding aan de interne en externe medewerkers van de ICT afdeling. ?Bepaalt de taakverdeling, evalueert en motiveert medewerkers, organiseert wekelijks een korte team meeting en bereikt met hen een hoge mate van efficiëntie, kwaliteit en werkplezier. ?Initieert vernieuwingen op vlak van ICT, en zorgt voor opleiding van medewerkers of ondersteuning door partners, zodat alle vereiste know-how en competenties in huis zijn om de beleidsopdracht op het vereiste niveau te kunnen uitvoeren. ICT veranderingsbeheer: ?Analyseert de ICT behoeften van interne en externe klanten, en zet deze om in concrete ICT opdrachten. ?Luistert hiervoor naar voorstellen van medewerkers, collega?s en klanten, evalueert deze, en neemt deel aan adviesorganen. ?Initieert ICT-verandertrajecten, volgt deze op en evalueert de resultaten met als doel het niveau van de ICT dienstverlening continu af te stemmen op de vraag. ?Beheert de configuratie databank waarin alle wijzigingsaanvragen en bugs geregistreerd en opgevolgd worden, zodat een aanvaardbare oplossingstermijn gerespecteerd wordt. ?Communiceert over de status en uitvoering van ICT opdrachten naar de klanten, voorziet opleiding en stimuleert het gebruik van ICT hulpmiddelen binnen de verschillende afdelingen. Operationeel beheer: ?Waakt over de beschikbaarheid, de veiligheid en integriteit, de kwaliteit en de performantie van alle producten en diensten die door de ICT afdeling geleverd worden. ?Stelt procedures en richtlijnen op, onderhoud deze en houdt toezicht op de toepassing ervan zodat deadlines gehaald en afspraken nagekomen worden. ?Oefent controle uit op ICT-dienstverleners, evalueert de eigen werking en rapporteert tijdig, volledig en duidelijk aan de directie. ?Voorziet nood scenario?s en past escalatieprocedures toe wanneer de situatie dit vereist. Budget- en asset beheer: ?Stelt jaarlijks een begroting op voor de eigen werking en beheert het afdelingsbudget. ?Waakt over de vooropgestelde budgetten, en de actuele ten opzichte van de geplande prestaties van externe ICT dienstverleners. ?Beheert alle interne en externe middelen die gebruikt worden om het ICT beleid vorm te geven. ?Houdt het overzicht over alle hardware, software en service assets.

Organisatie

  Peak6 zoekt voor onze partner, een gerenommeerde metaalwarengroep regio Gent een ICT Verantwoordelijke

 Profiel

Diploma, graad en certificatie: o Master in de informatica of gelijkgesteld door ervaring Ervaring: o Minimum 5 jaar ervaring in verantwoordelijke coördinerende ICT functie Talenkennis: o Nederlands o Engels is een pluspunt Soft skills: o Visie op ICT tools en ICT business alignment o Leiderschap, coaching skills en motivator o Organisatorisch sterk, met talent om met beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk de vereiste doelen te bereiken o Sterk in het beheren van verandering o Communicatief en analytisch o Stressbestendig en discreet

Would you apply for your dreamjob?

Solliciteer voor deze vacature. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Gerelateerde vacatures