Deze pagina werd automatisch aangepast door een vertaalmachine. Onze excuses voor mogelijke typefouten!

2024-02-27

System Analyst Sophis

BRUSSEL
40 uren per week
ICT & Internet
a1WS80000004jebMAA
Referentie: a1WS80000004jebMAA
Laura Vermeulen
laura.vermeulen@houseofhr.com
a1WS80000004jebMAA
005S8000001TGyTIAW

Aanbod

Functie

?     De System Analyst Sophis heeft de leiding over de activiteiten inzake Demand Management en Requirement Management voor een of meerdere toepassingen en/of domeinen. Hij/zij leidt de analyse-, ontwerp- en implementatie-activiteiten voor onderhoudsaanvragen voor een of meerdere applicaties en/of domeinen binnen de levenscyclus van de applicatie en houdt toezicht op de interferentie met projecten of andere applicaties en domeinen. - Hij/zij realiseert de Demand Management-activiteiten met gebruikmaking van de Demand Management-tools (onderzoek en klassering van nieuwe aanvragen, feedback aan stakeholders, scoping van de Release for Maintenance-stream). - Het is zijn/haar taak de behoeften van de stakeholders aan maintenance-activiteiten vast te stellen, de wensen van de klanten te vertalen en de aanvaardingscriteria voor de applicatie(s) te definiëren. Hij/zij valideert de behoeften. Hij/zij doet een schatting van de implementatie-inspanningen. Hij/zij coördineert en leidt de verdere afstemming op de systeemvereisten en de ontwikkeling van bestaande en toekomstige operationele scenario's. - Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie en controle van de implementatie van de onderhoudsactiviteiten en voor de toepassing van de implementatierichtlijnen en de juiste documentatie. - Hij/zij biedt de Application of Project Manager alle benodigde gegevens inzake de implementatie met betrekking tot de onderhoudsactiviteiten (aanpak van incidenten, correctief onderhoud, evolutief onderhoud, tactische verbeteringen) binnen het Service Management. - Hij/zij werkt samen met de projectarchitect om te zorgen voor de juiste vertaling van de behoeften naar IT-oplossingscomponenten. Hij/zij garandeert de duurzaamheid en de samenhang van de bestaande applicaties, rekening houdend met de bestaande normen en systeemvereisten. Hij/zij zorgt voor een technische oplossing in overeenstemming met de vereisten en de applicatienormen. - Hij/zij houdt de documentatie bij, biedt ondersteuning met betrekking tot de functionele en technische aspecten en draagt bij aan de peer reviews.    BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN CRUCIALE AANSPRAKELIJKHEDEN   Beheer en ondersteuning van de uitvoering van activiteiten binnen de Development & Delivery Life Cycle (behoeftenanalyse, ontwerp, bouw, tests) voor de applicatie SophisRisque en satellietsystemen, ondersteuning van collega's - Planning: beheer en verdeling van taken, leiding over schattingen, anticipatie op interferenties met het overeengekomen plan, participatie in projecten - Documentatie: organisatie van de documentatie en verzekering van de bruikbaarheid en toegankelijkheid ervan - Naleving van de normen: participatie in de kwaliteitsborging, controle en verbetering van de normen - Kwaliteit van de te leveren prestaties: verzekering van de juiste interpretatie van de instructies en in vraag stellen van het bestaande - Samenwerking: opnemen van de verantwoordelijkheden, delen van informatie en ideeën, ondersteuning en coaching van collega's   Specifieke activiteiten met betrekking tot het applicatieonderhoud van Sophis en de satellietsystemen: - Demand Management - Request Handling: besluiten nemen inzake de duurzaamheid van de onderhoudsaanvragen, bepaling van de prioriteiten, analyse en realisatie van de oplossing of levering van de tickets op basis van de aanvragen - Delivery Life Cycle: organisatie en coördinatie van de implementatie van de onderhoudsaanvragen, validatie van de geleverde oplossing voordat die uit handen wordt gegeven voor tests door de gebruiker. Participatie in het onderhoud en de upgrades van de aangekochte software (instelling, tests, training...). - Release Management: participatie in de scoping van de Release for Maintenance-activiteiten, organisatie van het Change Control Board voor de onderhoudsactiviteiten  

Organisatie

Profiel

-  Bachelor / Master in IT of gelijkwaardig -  Professionele ervaring: 5 tot 8 jaar ervaring in een ICT-omgeving -  kennis van de componenten van een IT-omgeving, programmeertalen (C++, C#, Java, SQL, MS Office), messaging (MQ Series, J2EE, XML) en/of databasesystemen (Oracle, SQL Server) - kennis van de financiële en/of banksector en de bijbehorende producten, kennis van tradingactiviteiten - kennis van SophisRisque of vergelijkbare applicaties - vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels, andere talen zijn een pluspunt

Would you apply for your dreamjob?

Solliciteer voor deze vacature. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    Gerelateerde vacatures